Matematik og Statistik

Gå til indhold

Hoved menu

Statistik 3

Mogens Oddershede Larsen: Videregående statistik". 13 udgave
Indhold: "Statistisk kvalitetskontrol", "1 faktor på 2 niveauer", "1 faktor på mere end 2 niveauer (ensidet variansanalyse)", "2 faktorer på 2 eller flere niveauer (to-sidet variansanalyse)", "Flere end 2 faktorer (screening-design)", "Regressionsanalyse" og "Rangtest".
Regnemidel: Statistikprogramet SAS.JMP.
Link: Findes som en pdf-fil ved tryk her.
Bogen er på ca. 190 sider.


Mogens Oddershede Larsen: Videregående statistik". 12 udgave

Indhold: "Statistisk kvalitetskontrol", "1 faktor på 2 niveauer", "1 faktor på mere end 2 niveauer (ensidet variansanalyse)", " 2 faktorer på 2 eller flere niveauer (to-sidet variansanalyse)", "Regressionsanalyse" og "Rangtest".
Regnemidel: TI-Nspire.
Link: Findes som en pdf-fil ved tryk her.
Bogen er på ca. 170 sider .


Mogens Oddershede Larsen: Videregående Statistik med Excel

Indhold: "Sammenligning af 2 eller flere kvalitative faktorer (En- og to-sidet variansanalyse" , "Regressionsanalyse").
Regnemidler: Regnearkprogrammet Excel.
Link: Findes som en pdf-fil ved tryk her.


Mogens Oddershede Larsen: Statistisk forsøgsplanlægning

Indhold: Variansanalyse, 2^k'te faktorforsøg, fixed,random, sidedelt, trinvis og mixed faktoranalyse,regressionsanalyse, modeller med både kvantitative og kvalitative faktorer, kovariansanalyseforsøg.
Regnemidel: Statistikprogrammet "Statgraphics".
Link: Bogen er på 260 sider og findes som en pdf-fil ved tryk her.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu